Tạo Titles

 • Để tạo legacy title , hãy đi tới File > New > Legacy Title ….

 • Trong hộp thoại New Title , Video Settings sẽ mặc định để khớp với Project Settings
 • Đặt tên cho  title và bấm OK 

Công cụ văn bản

Type Tool

 • Với Type Tool, chỉ cần nhấp vào bảng tiêu đề và bắt đầu nhập văn bản của bạn.

 • Sử dụng công cụ Selection để định vị tiêu đề ,thay đổi kích thước văn bản.

Rectangle tool

 • Với Rectangle tool bạn có thể vẽ 1 hình chữ nhật.

 

Text Formatting

Ở đầu bảng Title và trong bảng Title Properties có các công cụ định dạng văn bản.

 • Font type : Loại phông chữ 
 • Bold, underline, italics: In đậm, gạch chân, in nghiêng.
 • Font size: Kích thước phông chữ (trong dòng được chọn)
 • Kerning : Điều chỉnh khoảng cách giữa 2 chữ cái
Color

Trong Title Properties  , cài đặt Fill xác định màu sắc.

 • Nhấp vào Color box để mở bảng chọn màu.
 • Nhấp vào công cụ Eyedropper và chọn màu từ khung video
Outlines

Để thêm đường viền cho text, bạn cần thêm Outer Stroke.

Một đường viền phía sau nhẹ có thể giúp văn bản dễ đọc hơn trên video.

 1. Trong Title Properties, hãy chuyển đến Strokes – Outer Stroke và click vào Add.
 2. Đặt Type thành Edge .
 3. Điều chỉnh Size – Kích thước như mong muốn.
 4. Đặt FIll Type thành Solid
 5. Đặt Color.

Rolling Titles

Nếu bạn muốn chuyển một text tĩnh thành một text chạy chuyển động, hãy nhấp vào hộp tùy chọn Roll / Crawl…

… Và chọn tùy chọn ‘Roll’ trong hộp thoại xuất hiện:

 • Still: Text tĩnh không chuyển động.
 • Roll: Text cuộn từ dưới lên trên.
 • Crawl Left: Text chạy ra từ bên trái.
 • Crawl Right: Text chạy ra từ bên phải màn hình.
 • Start Off Screen: Khi tích vào lựa chọn này text sẽ bắt đầu chạy từ ngoài màn hình vào.
 • End Off Screen: Text chạy ra khỏi màn hình đến khi hết nội dung.

Lưu ý tốc độ của Roll khi chạy

Kéo Titles vừa tạo vào Timeline

Tốc độ text chạy dựa trên dộ dài của đoạn Titles 

Khi tăng độ dài của đoạn text tốc độ giảm đi.

Titles trùng lặp

Nếu một Title  được sao chép trong Timeline  bằng cách sao chép (ctrl + c) và dán nó (ctrl + v), bản sao sẽ được gắn với bản gốc. Nếu một trong các bản sao được sửa đổi, tất cả bản sao sẽ được sửa đổi.

Cần đặt tên Title  riêng không trùng lặp trong bảng Project cho mỗi một Title.

 

Leave a comment