Bạn có một loạt các clip được phân tách bằng khoảng trống giữa chúng và bạn muốn xóa tất cả các khoảng trống. Với sự thay đổi dễ dàng đối với Phím tắt của bạn trong Adobe PremierePro bạn có thể làm điều đó.

Trước tiên, hãy mở phím tắt của bạn trong menu thả xuống của Premiere Pro

Thứ hai, đi tới thanh tìm kiếm và nhập “gap” để tìm “Close Gap” và thêm phím tắt vào đó. Tôi đã chọn “Shift + Delete” cho của mình. Sau đó nhấp vào nút OK để lưu phím tắt của bạn.

Cuối cùng, hãy xem sequence timeline của bạn có tất cả những khoảng trống khó chịu đó và nhấn phím “Shift + Delete” và PLIU! những khoảng trống đã biến mất.

Sưu tầm & biên soạn : Vejobs
VEJOBS – SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN

KHÓA HỌC VIDEO EDITOR

Leave a comment