Bạn đã bao giờ nhập một loạt ảnh, có lẽ bạn đang làm một slideshow và đặt chúng trên timeline của mình chỉ để tìm ra sau này rằng tất cả các ảnh tĩnh có thời lượng dài hoặc quá ngắn? Có một cách thực sự dễ dàng để thay đổi những hình ảnh đó cùng một lúc.

Đầu tiên Chọn tất cả các ảnh tĩnh trong timeline của bạn mà bạn muốn thay đổi.

Nhấp chuột phải vào chúng và chọn “Speed/Duration…”

Thay đổi thời lượng thành độ dài bạn muốn. Trong ví dụ này, tôi muốn chuyển từ 3 giây cho mỗi hình ảnh sang thời lượng mới là 1 giây cho mỗi hình ảnh.

Đảm bảo bạn đánh dấu chọn tùy chọn “Ripple Edit, Shifting Trailing Clips” để các thay đổi của bạn không tạo ra bất kỳ khoảng trống nào.

Sau khi bạn nhấn ok, tất cả các ảnh tĩnh của bạn sẽ là 1 giây mỗi ảnh.

Hy vọng bạn thích mẹo này. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất, ý kiến ​​hay cách làm nào khác, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Sưu tầm & biên soạn : Vejobs
VEJOBS – SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN

KHÓA HỌC VIDEO EDITOR

Leave a comment