Tips for jobs

Premiere Pro: Cách thay đổi thời lượng của tất cả hình ảnh tĩnh trong timeline

Premiere Pro: Cách thay đổi thời lượng của tất cả hình ảnh tĩnh trong timeline

Bạn đã bao giờ nhập một loạt ảnh, có lẽ bạn đang làm một slideshow và đặt chúng trên timeline của mình chỉ để tìm ra sau này rằng tất cả các ảnh tĩnh có thời lượng dài hoặc quá ngắn? Có một cách thực sự dễ dàng để thay đổi những hình ảnh đó cùng một lúc. Đầu tiên…

Đóng khoảng trống trong Sequence Premiere Pro

Đóng khoảng trống trong Sequence Premiere Pro

Bạn có một loạt các clip được phân tách bằng khoảng trống giữa chúng và bạn muốn xóa tất cả các khoảng trống. Với sự thay đổi dễ dàng đối với Phím tắt của bạn trong Adobe PremierePro bạn có thể làm điều đó. Trước tiên, hãy mở phím tắt của bạn trong menu thả xuống của Premiere Pro Thứ hai,…