Liên hệ

Địa chỉ:

Số 179 , Ngách 2, Ngõ 192 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội.

Hotline:

096 611 9981

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM & NGUYÊN TẮC HỢP TÁC

Miễn trừ trách nhiệm: Công ty cổ phần truyền thông Vejobs Việt Nam [ Viết tắt : Vejobs JSC ] hoạt động với giấy phép đăng ký số 0108836657.– đăng ký ngày 25/07/2019 và các giấy phép sửa đổi, bổ sung được cấp bởi Bộ Công Thương.

Các sản phẩm do Vejobs JSC cung cấp bao gồm các dịch vụ về sản xuất phim, dịch vụ sản xuất các sản phẩm truyền thông và đào tạo chuyên viên kĩ thuật hậu kì. Các giao dịch đối với các sản phẩm này có thể có các rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư không hiểu rõ về kì vọng mong muốn của bản thân và doanh nghiệp của chính mình.

Vejobs Việt Nam cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng.Tất cả thông tin trong email này mang tính bảo mật cao và không được sao chép, phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được đề cập, phổ biến toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Vejobs Việt Nam.

Disclaimer: Vejobs Vietnam Communication Joint Stock Company [Abbreviation: Vejobs JSC] operates under the license number 0108836657.– Registered on july 25, 2019 and the amendment and modification licenses Supplement is issued by the Ministry of Industry and Trade.

The products provided by Vejobs JSC include film production services, communication product production services and training of post-production technicians. Trading in these products can carry significant risks and may not be suitable for all investors who do not fully understand the desired expectations of themselves and their own business.

Vejobs Vietnam is committed to protecting the privacy and confidentiality of the Customer’s personal information.All information in this email is highly confidential and must not be copied, disseminated in any form or subject to access or disseminate in whole or in part without prior written consent from Vejobs Vietnam.

Các sản phẩm do Vejobs JSC cung cấp bao gồm các dịch vụ về sản xuất phim, dịch vụ sản xuất các sản phẩm truyền thông và đào tạo chuyên viên kĩ thuật hậu kì. Các giao dịch đối với các sản phẩm này có thể có các rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư không hiểu rõ về kì vọng mong muốn của bản thân và doanh nghiệp của chính mình.

The products provided by Vejobs JSC include film production services, communication product production services and training of post-production technicians. Trading in these products can carry significant risks and may not be suitable for all investors who do not fully understand the desired expectations of themselves and their own business.

Vejobs Việt Nam cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng.Tất cả thông tin trong email này mang tính bảo mật cao và không được sao chép, phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được đề cập, phổ biến toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Vejobs Việt Nam.

Vejobs Vietnam is committed to protecting the privacy and confidentiality of the Customer’s personal information.All information in this email is highly confidential and must not be copied, disseminated in any form or subject to access or disseminate in whole or in part without prior written consent from Vejobs Vietnam.

_vejobs_