Khi bạn mở project nhận được thông báo ” This project was saved in a newer version of Adobe Premire Pro and canot be opened in this version ” có nghĩa là cái Project này được người làm ra đã sử dụng phiên bản Premiere cao hơn của bạn và bạn sẽ cần phải dùng phiên bản cùng hoặc cao hơn phiên bản của người đã làm ra Project này.

Trên dây mình sẽ có 2 cách để mở và sử dụng được project

1 .Sử dụng trang web convert project bạn có thể tìm kiếm từ khóa “convert project premiere” ví dụ như trang tại link này chỉ cần tải lên tệp Dự án Premiere (.prproj) và công cụ này sẽ ngay lập tức chuyển đổi tệp để có thể mở được trong bất kỳ phiên bản Premiere nào cũ hơn.

2 .Cách thủ công các bạn làm theo các bước sau đây :

  • Tải 7zip theo phiên bản Windows của bạn: tải về
  • Giải nén Project của bạn sẽ có file với đuôi là .prproj
  • Bạn copy project đấy thêm 1 bản nữa để đề phòng file bị hỏng và đổi tên để không bị trùng tên
  • Bấm chuột phải vào file bạn vừa copy chọn 7zip – Extract here

  • Bấm chuột phải vào file bạn vừa Extract ra chọn Open With – Notepad
  • Bạn để ý dòng thứ 4 có chữ Version=”37″ bạn đổi thành Version=”1″ sau đó lưu lại

  • Bấm chuột phải vào file bạn vừa sửa chon 7zip sau đó bấm Add to archive
  • Bảng Add to archive trong dòng Archive format bạn chọn gzip bấm Ok
  • Bạn mở file mở rộng trên Windows để đổi đuôi cho file đã nén

  • Bạn đổi đuôi .gz thành đuôi .prproj bấm Ok sau đó mở project và hoàn thành.

Lưu ý: khi sử dụng cách này một số hiệu ứng sẽ bị mất khi chuyển từ một phiên bản cao xuống một phiên bản quá thấp!

Leave a comment