Tối ưu hóa quy trình dựng của bạn với các điểm markers trong Adobe Premiere Pro CC.

Markers là một công cụ thường được sử dụng kém trong hộp công cụ Premiere Pro CC . Chúng là những tab màu nhỏ mà bạn có thể áp dụng cho cả timeline và clip source của mình để chỉ ra các điểm quan trọng bằng một màu hoặc ghi chú. Giống như các ghi chú nhỏ trong dự án của bạn, các điểm đánh dấu có thể giúp bạn luôn ngăn nắp và theo dõi các ghi chú để chỉnh sửa khoa học hơn . Markers là không phá hủy, có nghĩa là chúng hiển thị trong quy trình làm việc của bạn nhưng không bao giờ hiển thị trong các tệp xuất của bạn. Và có nhiều cách để tận dụng tối đa chúng trong dự án của mình.

Nhưng trước tiên, giới thiệu nhanh. Có ba loại Markers khác nhau mà bạn có thể sử dụng: comment markers, segmentation markers, và web link markers . comment markers cho phép bạn để lại ghi chú cho mình về các điểm cụ thể trong một chuỗi hoặc clip. Các điểm đánh dấu phân đoạn có thể giúp bạn xác định toàn bộ phân đoạn hoặc đoạn dài của clip để áp dụng ghi chú hoặc tiêu đề có tổ chức. web link markers chính xác là như vậy: bạn có thể sử dụng nó để thêm một url có liên quan. Bạn thực sự có thể xuất các web link markers và trình phát video tương thích sẽ khởi chạy một liên kết tới url.

Để áp dụng điểm đánh dấu, chỉ cần nhấn phím “M” trên bàn phím của bạn hoặc Marker button  (trông giống như một tab nhỏ với một điểm) trong Program Monitor và nó sẽ tự động thêm điểm đánh dấu màu xanh lục. Để thêm ghi chú vào điểm đánh dấu đó hoặc thay đổi màu sắc của nó, ngay lập tức nhấn “M” lần thứ hai và nó sẽ mở cửa sổ điểm đánh dấu. Trong cửa sổ này, bạn có thể thay đổi thời lượng của điểm đánh dấu (biến nó thành segmentation marker) hoặc thêm url để biến nó thành web link marker.

Bạn có thể sử dụng các màu khác nhau để biểu thị những thứ khác nhau. Ví dụ: tôi sử dụng các điểm Markers màu đỏ hoặc cam để lưu ý một vấn đề lớn mà tôi cần nhớ để khắc phục trong một bản dựng. Ngoài ra, tôi sẽ sử dụng màu xanh lá cây để ghi chú một phần  hình ảnh . Những lần khác, tôi có thể chỉ sử dụng điểm đánh dấu màu đỏ, giống như một biển báo dừng, để biểu thị giới hạn thời gian mà tôi có trên một tác phẩm mà tôi đang làm. Vì vậy, nếu tôi có một quảng cáo mà tôi đang cố gắng thực hiện dưới một phút, tôi đặt điểm đánh dấu màu đỏ của mình tại mốc phút đó và tôi có thể biết mình phải cắt bỏ bao nhiêu phần trăm trong dự án.

Tôi cũng thường xuyên sử dụng bút đánh dấu màu xanh lam để giúp đánh dấu các nhịp trong bản nhạc hoặc một vị trí mà âm nhạc có tone thực sự độc đáo. Sử dụng Markers cho việc này dường như là cách nhanh nhất và dễ nhất để thực hiện các vết cắt của tôi đúng nhịp . Khi bạn nhấp đúp vào một điểm Markers, nó sẽ đưa đầu phát của bạn đến chính xác vị trí đó.

Bảng Markers ( Window> Markers ) là một nơi tuyệt vời để sắp xếp tất cả các điểm Markers của bạn ở một nơi. Bạn có thể xem các điểm Markers khác nhau theo màu (bằng cách nhấp vào màu ở đầu bảng điều khiển) và đọc tất cả các ghi chú của bạn. Bạn cũng có thể chuyển đến bất kỳ điểm Markers nào trong một clip hoặc chuỗi bằng cách nhấp đúp vào nó trong Bảng Markers. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong các dự án lớn hơn, dài hơn để giúp bạn di chuyển nhanh chóng trong quá trình dựng của mình.

Sưu tầm & biên soạn : Vejobs
VEJOBS – SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN

KHÓA HỌC VIDEO EDITOR

Leave a comment