Hậu kì [post production]

The Best Choice - Lựa chọn tốt nhất

NGÀNH HẬU KỲ - Cây đũa phép quyền lực

Chương trình đào tạo chuyên viên hậu kỳ

Giảng viên của Vejobs

Mai Long
Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam
Hoàng Cường
Founder Vejobs
Đinh Văn Thông
Đài Truyền hình Việt Nam
.................

......

0

........................

......................
0

......................

........................
The Best Choice

Các khóa học

0
Học viên có việc làm
0
Tốt nghiệp
0
Kết nối việc làm

Bạn muốn nhận tin tức mới?

Theo dõi bản tin hàng ngày của chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất