Tag: vejobs

Cách tăng tốc hoặc đảo ngược clip trong Premiere Pro

Cách tăng tốc hoặc đảo ngược clip trong Premiere Pro

Tìm hiểu cách tăng tốc video và cách đảo ngược clip trong Premiere Pro Khi bạn tìm hiểu cách tăng tốc và đảo ngược cảnh quay của mình trong Premiere Pro, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật này để chuyển tiếp sáng tạo và hiệu ứng hình ảnh. Tôi sử dụng những kỹ năng cần thiết này thường xuyên…

Read more