Brief info

Freelancer Colorist tại Hà Nội
3 năm kinh nghiệm trong ngành chỉnh màu.